Nyitólap

ibusznyrtopenvintage

Alapadatok

Elnevezés: “IBUSZ” Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: IBUSZ Idegenforgalmi Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-040203
Adószám: 10010622-2-43


Az IBUSZ története

A cég ismertségére, méginkább integrálódására mi sem jellemzőbb, minthogy a magyar nyelvben sokszor még ma is az idegenforgalom szinonímájaként használják az emberek,  anélkül, hogy tudnák milyen rövidítést takar az ”IBUSZ” mint betűszó, amelyet gyakorta nemcsak az Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási Részvénytársaságra és szolgáltatásaira alkalmaznak.

1902. augusztus 29-én 800.000 koronás alaptőkével megalakult az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Rt. A társaság megalapítását a legfelső szintről is támogatják, ezt példázza az alakuló közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagok névsora: gróf Esterházy Mihály (elnök), Dessewffy Arisztid, gróf Széchenyi István, Frankfurter Albert, Hoffmann Sámuel, dr. Keppich Gyula és dr. Pollák Gyula.

1926. novemberében sikeres szerződési munka eredményeként a vállalat 25 éves megállapodást köt a MÁV jegyek kizárólagos árusítására. December 11-én Fejér Ottó nyugalmazott államtitkár igazgatósági indítványára a rendkívüli közgyűlés határozatával az Idegenforgalmi és Utazási Vállalatot beolvasztották az Általános Beszerzési és Szállítási Rt-be. A tulajdonosok a társaság alaptőkéjét 1.200.000 pengőben állapították meg.

1936-ban az IBUSZ MNB engedélyt kapott idegen valuták vásárlására.

1948-ban az államosítások hatására a Társaság az idegenforgalmi piacon monopol pozícióba jutott, ezzel párhuzamosan profiltisztítást hajtott végre: leválasztásra került a szállítási, a vendéglátási, valamint a hírlap- és könyvforgalmazási tevékenység.

1957-ben a Pénzügyminisztérium kialakította az Utazási BC számla rendszerét. Ennek lényege az volt, hogy a külföldön élő hozzátartozók devizaátutalásait e számlarendszer keretében használhatták fel utazásaikhoz a magyar rokonok.

Az IBUSZ az 1958-as brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert és nemzetközi tevékenységét oklevéllel tüntették ki.

1989-ben a magyarországi privatizáció megindulásával az elsők között kezdődtek meg az előkészületek az IBUSZ magánosítására. Ezt az akkoriban majdnem egyedi társasági forma, valamint a hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló ismertség teszi lehetővé. Az IBUSZ 1.200.000 Ft-os alaptőkéje 800.000.000 Ft-ra, majd 1990. májusában a nyilvános részvénykibocsátás előkészítéseként 1.200.000.000 Ft-ra emelkedett.

1990. június 21-én az IBUSZ volt az első részvény a Budapesti Értéktőzsdén.

1994-ben a piaci kihívásokra reagálva, az IBUSZ holdingszervezetet alakított ki, egyes üzletileg jól elkülöníthető tevékenységeit önálló társaságokba szervezte. Ezek közül mind a mai napig legjelentősebb az IBUSZ Utazási Irodák Kft. lett.

1998-ban a cégcsoport pénzforgalma meghaladta a 100.000.000.000 Ft-ot.

2002. 100 éves az IBUSZ.


A cégcsoportról

A cégcsoport élén az irányító és a tulajdonosi jogokat gyakorló IBUSZ Zrt. egyszerű szervezeti struktúrában, funkcionális felépítéssel dolgozik, egy kislétszámú szakembergárdával. Alaptevékenységként vagyonkezelési feladatokat lát el.
Ennek keretében, mint vagyonkezelő holding a közös tulajdon, a közös név és a közös stratégia alapján irányítja a Csoporthoz tartozó vállalatait, míg a szakmai munka a kereskedelmi, szállodai szekciókban folyik.

A jól felkészült szakembergárdával dolgozó cégcsoport munkájának középpontjában változatlanul a hatékonyság és az eredményesség javítása, a tevékenységek racionalizálása, a piaci lehetőségek kibővítése áll.

Mivel az „IBUSZ” név már több, mint 100 éve, a társaság megalakulásától kezdve összekapcsolódik az utazással, a cégcsoporton belül rendkívül fontosnak tartjuk a turisztikai kapacitások megőrzését és bővítését. Ugyanakkor a jövedelmező működés fontos biztosítéka a sokrétű, komplexitásra törekvő szolgáltatás, ezért tovább fejlesztettük a kiegészítő tevékenységeket és üzletágakat.

A gazdasági környezet bizonytalansága, a természeti katasztrófák hatásai hazánk idegenforgalmát és így a cégcsoport munkáját, eredményességét is közvetlenül érintették. Továbbra is erős a versenyhelyzet, a piac széttagoltsága változatlan, a magyar fizetőképes kereslet sem növekedett számottevően. Ebben a helyzetben a pontos, részletes tervezés nem lehet stratégia cél, ezért a rugalmas szervezeti és üzletszervezési programra és annak végrehajtására helyeztük a hangsúlyt. Csak a gyors piaci reagálás lehetősége jelenti számunkra azt a többletet, amivel a pozíciónkat folyamatosan erősíteni tudjuk.

A kialakult struktúrának megfelelően a fejlődés irányát már korábban kijelöltük. Az ISO előírásokra támaszkodó, folyamatosan bővülő informatikai project szolgálja az irodahálózat és a menedzsment informatikai termékkel történő kiszolgálását. Az adatáramlás meggyorsításával lehetővé válik az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása, az élőmunka kiváltása, a kapacitásoknak a piac követelményeihez alkalmazkodó átcsoportosítása. Az integrált idegenforgalmi szolgáltató hálózat megvalósulásának keretében a partnercégekkel közösen a kiskereskedelmi értékesítésben, közös marketing munkában, közös informatikai fejlesztésben kívánjuk a hazai utazóközönséget az eddigieknél magasabb színvonalon és mind szélesebb körben kiszolgálni.


Az IBUSZ Zrt. igazgatósága

Kovács Balázs vezérigazgató

Az IBUSZ Idegenforgalmi Zrt. vezérigazgatója. Egy évet töltött az Egyesült Államokban a City University of New York hallgatójaként, majd ezt követően az Oxford Brookes University BABS diplomáját szerezte meg a Nemzetközi Üzleti Főiskolán 1998-ban. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen folytatta, ahol a Gazdálkodástudományi kar Vállalatgazdálkodási szakán végzett 2004-ban.
Az IBUSZ Nyrt. 2004. április 27-i közgyűlése választotta meg az Igazgatóság tagjává, újraválasztva 2009. április 27-én határozatlan időtartamra. Az IBUSZ Nyrt. Igazgatósága 2004. november 5-én a társaság vezérigazgatójává választotta meg.  Az IBUSZ Zrt. Igazgatósága 2014. szeptember 4-én a társaság elnök-vezérigazgatójává választotta.

 

Kovács Bernadett

Az Apartman Kft. ügyvezetője.  2000-ben a budapesti International Business School főiskolán közgazdász diplomát,  2001-ben a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola idegenforgalmi és szálloda szakán közgazdász diplomát szerzett. Angol, német, olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 1998-1999 között az IBUSZ Hotels Rt.-nél pénzügyi és marketing asszisztens, 2004-2013-ig az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-nél marketing osztályon referens, főmunkatárs, majd marketing igazgató,  2005-2011-ig az APARTMAN Kft. kereskedelmi igazgatója, 2012-től az ügyvezetőjeként dolgozik. Az IBUSZ Zrt. 2014.  szeptember 4-i közgyűlése választotta meg az Igazgatóság tagjává, határozatlan időtartamra

 

Dr. Mihalik Péter

Az IBUSZ Idegenforgalmi Zrt. jogi képviseletét látja el. Az Eötvös Loránd Tudomány-Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett. 1989 óta ügyvéd, 1992 óta egyéni ügyvéd. Ügyvédi praxisában szakterülete a társasági jog, gazdálkodó szervezetek jogvitái, csőd- és felszámolási eljárások.
1996. május 31 óta az Igazgatóság tagja, megbízatása határozatlan időtartamra szól.