A Felügyelő Bizottság jelentése az IBUSZ Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolójához

A Felügyelő Bizottság az elmúlt évben is folyamatosan nyomon követte az IBUSZ Nyrt. gazdálkodási eredményeit, áttekintette a 2012. évről szóló éves beszámolót, a mérleget és eredménykimutatást mellékleteivel és a könyvvizsgáló jelentésével.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság 2012-ben is eredményes munkát végzett, vagyoni helyzete stabil, megfelel a részvényesek érdekeinek és elvárásainak.

A Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja az IBUSZ Nyrt. 2012. évi éves beszámolóját 3.446.137 e Ft mérlegfőösszeggel,  10.659 e Ft adózás utáni eredménnyel, és javasolja az Igazgatóság előterjesztésének elfogadását is, mely szerint a 2012. gazdasági év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor, az eredményt helyezzék eredménytartalékba.

A Felügyelő Bizottság munkáját a Társaság Igazgatósága, ügyvezetése és munkatársai mindenben segítették.

Budapest, 2013. április 02.

Delea Ferenc

Termes Nóra

Komora Zoltán

tag

elnök

tag

Kategória: 2013
Legutóbbi közlemények