Az IBUSZ Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója a 2012.01.01 – 2012.05.18 közötti időszakra vonatkozóan

Az IBUSZ Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója
a 2012.01.01 – 2012.05.18 közötti időszakra vonatkozóan

 Az IBUSZ Nyrt. alaptevékenységeként vagyonkezelési feladatokat lát el.
Ennek keretében, mint vagyonkezelő holding a közös tulajdon, a közös név és a közös stratégia alapján irányítja a Csoporthoz tartozó vállalatait, míg a szakmai munka a kereskedelmi, szállodai szekciókban folyik. 

A munka középpontjában az irányítás, a hatékonyság és az eredményesség javítása, a tevékenységek racionalizálása, a piaci lehetőségek kibővítése áll. Jelen gazdasági környezetben a társaságok eredményes és sikeres munkavégzésének alapfeltétele továbbra is a rugalmas alkalmazkodás és igazodás a gyors ütemben változó piaci és gazdasági környezethez, a keresleti igényekhez. 

Az IBUSZ Nyrt. vezetése a tulajdonosi érdekeket szem előtt tartva megőrizte szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi stabilitását. 

Az IBUSZ Nyrt. Igazgatóságának tagjai: Kovács Gáspár elnök, Kovács Balázs vezérigazgató és dr. Mihalik Péter. A felügyelő bizottság tagjai 2012. április 24-től: Delea Ferenc, Komora Zoltán, Termes Nóra.
A társaság audit bizottságának tagjai 2012. április 24-től: Delea Ferenc, Komora Zoltán, Termes Nóra
A társaság könyvvizsgálójává az INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft.-t (1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22.) választotta ismételten a közgyűlés.

 A 2012. április 24-i közgyűlés az IBUSZ Nyrt. előterjesztett, 2011. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.436.662 eFt mérleg-főösszeggel és 28.265 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Az 50.000.000.- Ft össznévértékű osztalékelsőbbségi részvényekre 20 % osztalék, azaz 10.000.000.- Ft kerül kifizetésre, az eredmény fennmaradó részét a társaság eredménytartalékba helyezi.
Az IBUSZ Nyrt. a hirdetményeit a társaság honlapján, a www.ibusznyrt.hu címen teszi közzé.

 A társaság szervezete 2012. eddig eltelt időszakában nem módosult.

 Az IBUSZ Nyrt. gazdálkodására 2012. január 1-től a mai napig az alábbi fontosabb tényezők hatottak:
Eredmény alakulását befolyásoló tényezők: 2012. március 31-ig a belföldi értékesítés árbevétele 1.966 e Ft, míg 2011. hasonló időszakában 3.034 e Ft, ami 35,20 %-os csökkenést jelent. Ennek oka az, hogy a bérbeadásból származó bevételünk tovább csökkent 2012-es évben. Az egyéb bevételekés a pénzügyi műveletek bevétele az előző év hasonló időszakához képest nagyságrendileg változatlan maradt. Az igazgatóság 2012. április 24-i határozatában az IBUSZ Nyrt tevékenységi körét kiegészítette személygépjármű és irodagép kölcsönzési tevékenységgel, az év hátralévő részében az Nyrt. elkezdi ezt a tevékenységet.
A bevételekkel párhuzamonsa a költségek továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak, ebbe beleértve a munkabér és tiszteletdíj kifizetéseket is, illetve ennek következtében a bért tehelő járulékokat is. Az össze költség 2011. március 31-ig 13.969 eFt volt, míg 2012. hasonló időszakában 11.040 e Ft volt, ami 20,97 %-os csökkenést jelent..

 Mérleg alakulását befolyásoló tényezők: Az Eszköz és Forrás oldal változása az előző év hasonló időszakához viszonyítva nem számottevő, sem a befektetésekben, sem a rövidlejáratú követelések és kötelezettségek tekintetében nem volt változás.

 Említésre érdemes tényező a gazdálkodást ebben az időszakban nem befolyásolta.
A társaság saját részvénnyel továbbra sem rendelkezik.

 Nyilatkozom, hogy a fent leírtak megbízható és valós képet adnak a kibocsátó helyzetéről.

 Budapest, 2012. május 18.

IBUSZ Nyrt.

Kovács Balázs
vezérigazgató

—Megjelenés dátuma: 2012. május 21.—

 

Kategória: 2012
Legutóbbi közlemények