Valamennyi bejegyzés

Tájékoztatás az IBUSZ Nyrt. 2013.04.30-i alaptőkéjéről és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról

Szavazati jogok száma az IBUSZ Nyrt-nél 2013.04.30 (pdf)

Kategória: 2013

Az IBUSZ Nyrt. 2013. április 25-én megtartott közgyűlésének határozatai a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével

Az IBUSZ Nyrt. 2013. április 25-én megtartott közgyűlésének határozatai a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével (pdf)

Kategória: 2013

Az IBUSZ Nyrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatai, az IBUSZ Nyrt. 2013. április 25-én tartandó közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok

Az IBUSZ Nyrt. Igazgatósága megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság auditált 2012. évi, a magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérlegét az alábbi főbb számadatokkal:

Kategória: 2013

A Felügyelő Bizottság jelentése az IBUSZ Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolójához

A Felügyelő Bizottság az elmúlt évben is folyamatosan nyomon követte az IBUSZ Nyrt. gazdálkodási eredményeit, áttekintette a 2012. évről szóló éves beszámolót, a mérleget és eredménykimutatást mellékleteivel és a könyvvizsgáló jelentésével.

Kategória: 2013

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (2013. március 19.)

 A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések  Az IBUSZ Idegenforgalmi Beszerzési, Szállítási és Utazási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívásának

Kategória: 2013
Legutóbbi közlemények